Zwierzęta żyjące na Warmii i Mazurach.

Każdy pewnie wie o tym, że Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym regionów Polski. Na terenie Warmii i Mazur znajduje się ponad tysiąc naturalnych zbiorników wodnych mających wielkość powyżej jednego hektara. Na terenie Warmii i mazur znajdują się dwa największe jeziora to jest: Mamry i Śniardwy. Około trzydzieści procent tego regionu zajmują lasy. W tym regionie znajduje się Puszcza Romincka, Puszcza Borecka, Puszcza Piska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Lasy Taborskie. Tak duża powierzchnia lasów to dobre warunki do życia dla wielu gatunków zwierząt. Spotkamy tu największe żyjące ssaki Polski takie jak: żubry, łosie, jelenie. Na terenie przepięknych lasów warmińsko-mazurskich żyją wilki, rysie, daniele, zające, bobry, kuny leśne i wiele innych. Na Warmii i mazurach występuje ogromne bogactwo ptactwa. Na tym terenie rozpoznano, aż trzysta gatunków ptactwa w tym 196 gatunków jest gatunkami zakładającymi na Warmii i Mazurach swoje gniazda. Wśród wielu gatunków ptactwa można wymienić orła bielika, orlika krzykliwego, łabędzia niemego, bąka, kormorana czarnego. Będąc na Warmii i mazurach bardzo często można usłyszeć krzyk żurawi. Na tym terenie występuje ponad dziesięć tysięcy par bociana białego, w niektórych wsiach znajdują się gniazda bocianie na co drugim domu. W tym regionie występują gatunki chronione i zagrożone wyginięciem takie jak: derkacz, dzięcioł białogrzbiety, kraska, cietrzew, oraz rybołów. Występuje tam także wiele ciekawych gatunków gadów, płazów i ryb.