Zwierzęta występujące w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Symbolem Świętokrzyskiego parku narodowego jest jeleń. Park został utworzony w 1950 roku, jego powierzchnia zajmuje 5908 hektarów. Na terenie parku występują zwierzęta objęte ochroną gatunkową takie jak: popielica, gronostaj, orzesznica, łasica łaska, kuna domowa, oraz kilka gatunków nietoperzy. W całym parku żyje ponad 45 gatunków różnego typu ssaków. Najwięcej spotkamy tam saren europejskich, dzików, oraz jeleni. Z innych ciekawych ssaków, które można spotkać na terenie Świętokrzyskiego parku narodowego należy wymienić: łosie, ciemno ubarwione wiewiórki, bobry, koszatki, tchórze, zające szaraki. Licznie występują tam przedstawiciele bezkręgowców. Jest ich tam ponad cztery tysiące gatunków. Kręgowce mają tam przedstawicieli w ilości 210 gatunków. Bardzo licznie występują ptaki, wśród stu gatunków na uwagę zasługują miedzy innymi: cietrzewie, mysikróliki, puchacze, orliki krzykliwe, pliszki górskie, bociany czarne, sowy, słowiki, pustułki, rudziki, wilgi, kowaliki i wiele innych. Jeśli chodzi o faunę Świętokrzyskiego Parku Narodowego to jest ona tak przebogata, że nie sposób wymienić wszystkich występujących tam osobników. Ciekawostką jest, że na terenie Parku występują gatunki które są reliktami polodowcowymi. Wyróżnić można relikty plejstoceńskie i wczesno holoceńskie wśród których występuje sześć gatunków ślimaka, jeden gatunek płaza, jedenaście gatunków owadów. Gatunki reliktowe występują jeszcze na terenie świętokrzyskiego Parku Narodowego ze względu na bardziej chłodny klimat tam panujący.