Zwierzęta i rośliny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.

Kaszubski park Krajobrazowy powstał w 1983 roku. Powierzchnia parku zajmuje 33 202 hektary. Ponad połowę powierzchni kaszubskiego parku narodowego zajmują użytki rolne, lasy zajmują ponad jedenaście hektarów, natomiast wody ponad trzy hektary. Teren parku obejmuje trzy powiaty: kościerski, kartuski i wejherowski. Roślinność w Kaszubskim Parku jest bardzo różnorodna z powodu licznie występujących tu siedlisk o dużym zróżnicowaniu. Klimat lokalny sprzyja występowaniu wielu unikatowych roślin. W parku rośnie tojad dzióbaty, podrzeń żebrowiec, skrzyp olbrzymi, kozłek bzowy, kokoryczka okółkowa, dąbrówka piramidalna, niezapominajka leśna. Rośna także relikty lodowcowe takie jak: modrzewnica zwyczajna, mącznica lekarska, bagno zwyczajne, grzybienie północne i inne. Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego rośnie sto dziewięćdziesiąt gatunków prawnie chronionych, które mogą wyginąć. Wśród tych gatunków znajdują się czterdzieści trzy gatunki, które objęto ścisłą ochroną. Obszary morenowe parku porastają lasy w których przewagę drzewostanu stanowią buki. Rosną tam też przepiękne lasy bukowo-dębowe. W innych częściach Parku rosną lasy sosnowe. Na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego odnotowano obecność stu trzydziestu pięciu gatunków ptaków w tym, aż siedemdziesiąt siedem z nich to gatunki, które na obszarze parku zakładają swoje gniazda. Cennymi gatunkami ptaków na obszarze parku są sowa włochatka, oraz tracze szlachar i nurogęś. Natomiast na licznych torfowiskach spotkać można cyraneczkę i żurawia.