Zagrożeni współmieszkańcy planety

Nadmierna emisja spalin, wycinanie lasów, dziura ozonowa, wytrzebianie gatunków poprzez myślistwo, łowiectwo oraz zabieranie terenów. Wszystkie te i wiele innych czynników sprawia, że niektóre gatunki zwierząt są zagrożone. Oznacza to, że jest ich tak niewiele, że istnieje zbyt duże ryzyko, że zniknął z naszej planety.

W Polsce takich gatunków jest całkiem sporo i warto o tym pamiętać.

WWF przypomina ostatnio o wilkach, które są mieszkańcami naszych lasów i mogą wkrótce zniknąć. Dotąd widziano je w Karpatach i na wschodzie Polski w dużych lasach. Zwykle poluje na sarny, jelenie i dziki, ale z powodu braku pożywienia może również połaszczyć się na zwierzęta hodowane przez człowieka. To przez lata stało się powodem ich tępienia i nienawiści wobec tych pięknych drapieżników. Organizacje związane z ekologią proponują nawet zaadoptowanie jednego osobnika, co polega na cyklicznym wpłacaniu datków, aby o niego zadbać i zapewnić mu przetrwanie.

Kolejnym zagrożonym drapieżnikiem jest ryś, czyli największy dziki kot w Europie. Stanowi jednocześnie trzeciego co do wielkości drapieżnego ssaka na naszym kontynencie. Większość nich znajduje się w Karpatach i na terenach północno-wschodnich. Badacze nauczyli około 200 osobników tego gatunku w Polsce, co stanowi niezwykle małą liczbę.

Gatunków zagrożonych jest wiele- bobry, świstaki, żubry, jelenie. Władze dawno temu postanowili wprowadzić parki narodowe, aby zachować ich bezpieczeństwo. Nie zawsze jednak to wystarczy, co niepokoi współczesnych ekologów.

Related Post

Trętwian Trętwian wymaga dużo ciepła, zwłaszcza w maju i czerwcu. Potrzebuje też dużych ilości wody. Ma również duże wymagania w stosunku do gleby, która powinna być żyzna, ciepła i wilgotna. W chłodnych okolicach i w chłodne lata zaczyna plonować zbyt późno. Uprawia się go w drugim roku po oborniku, ze względu jednak na długi okres wegetacji i wytwarzanie ...
Życie na wsi Jeśli lubimy środowisko naturalne i natura jest nam droga, możemy się zdecydować na mieszkanie na wsi. Jednak, zanim natura przesłoni nam wady tego typu miejsca, warto o nich pomyśleć. Wieś, choć jest to środowisko naturalne, dokoła znajdują się pola i lasy, niekoniecznie musi być miejscem, w którym dobrze się mieszka. Okazuje się, że ludzie, któr...
Drzewka agrestu Pienne drzewka agrestu i porzeczek czerwonych otrzymuje się przez ich szczepienie na jednorocznych, ukorzenionych pędach porzeczki złotej. Najczęściej w sprzedaży znajdują się drzewka jednoroczne, zwane okulantami. Powinny one mieć korzenie długości co najmniej 20 cm, ponieważ długość korzeni ma olbrzymi wpływ na przyjmowanie się drzewek i dlatego ...
Soja przed wysiewem Przed wysiewem nasion dobrze jest zaszczepić glebę nitraginą, co umożliwia roślinom pozyskiwanie wolnego azotu z powietrza. Szczepienie takie należy wykonać przez dokładne wymieszanie nitraginy z ziemią w oddzielnym naczyniu, a następnie rozrzucenie jej po całej powierzchni przeznaczonej pod soję i zagrabienie. Soję sieje się w końcu kwietnia lub p...
Tereny zielone w centrum Warszawy Park określa teren rekreacyjny, gdzie przeważa zieleń, oferujący obserwatorom możliwość zetknięcia się z wieloma gatunkami roślin. Szczególnie ważne stają się obszary zadrzewione. Park w centrum Warszawy jest zaliczany do ogrodów angielskich. Oznacza to, że flora, choć została zasadzona i rozplanowana przez człowieka, udaje dzikie lasy i puszcze. ...
Zwierzęta zagrożone wyginięciem Środowisko naturalne zostało tak mocno zmienione przez człowieka, że obecnie wiele gatunków roślin i zwierząt ma poważne problemy z przeżyciem. Często, gdy wycinamy las lub inne naturalne tereny, uważamy, że nie ma to jakichś większych konsekwencji. Tymczasem, okazuje się, że ma i to całkiem spore. W końcu środowisko naturalne jest bardzo ważne dl...