Walka o środowisko

Środowisko naturalne często bywa przedmiotem gorących sporów. Ostatnio mieliśmy do czynienia z walką o Dolinę Rospudy. Była to niezwykle trudna sytuacja, w której ktoś musiał ucierpieć, albo natura albo człowiek. Niestety ten problem pokazał, jak bardzo jeszcze mamy problem z naszą mentalnością i jak bardzo nie doceniamy natury i tego, co z niej czerpiemy. Oczywiście ludzie także mają prawo do spokojnego życia, nie zakłóconego przejazdami tirów i ciężarówek. Jednak zastanawiający jest fakt, jak łatwo są w stanie pogodzić się z tym, żeby zniszczono nasze środowisko naturalne. Natura mocno ucierpiała w wyniku działalności człowieka. Okazuje się, że większość terenów została już oddana pod różne inwestycje. W związku z tym jest coraz mniej zielonych terenów. Walka o środowisko jest naszym naturalnym obowiązkiem. Jednak wciąż niewiele jest osób świadomych tego faktu, jak bardzo zależymy od natury i przyrody, jaka nas otacza. Jeśli otoczymy się betonowymi budowlami, na pewno nie przyniesie nam to pozytywnych efektów. Świat przyrody ginie i nasza rola powinna polegać na ochronie tych terenów, zwłaszcza czystych, ekologicznych, gdzie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. Dlatego każdy z nas powinien sobie uświadomić, że środowisko naturalne jest bardzo ważne. Dzięki temu będziemy w stanie odpowiednio o nie zadbać. Nie możemy być w tym przypadku egoistami, ponieważ działamy także na swoją niekorzyść. Środowisko jest nam niezbędne do życia i warto sobie to uświadomić.