Uprawa boczniaka

43Jeżeli temperatura otoczenia wynosi 18-20°C, proces przerastania będzie trwał 2-3 tygodnie i zależeć będzie od temperatury otoczenia oraz ilości użytej grzybni w stosunku do masy podłoża. W niższej temperaturze proces ten przebiega nieco wolniej, lecz równie dobrze, natomiast nie wolno dopuścić, aby temperatura podłoża przekroczyła 30°C, gdyż w tych warunkach można zniszczyć grzybnię. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu, gdzie przerasta grzybnia, powinna dochodzić do 90%. Światło w okresie rozrostu grzybni nie jest potrzebne, ale obecność jego nie wpływa ujemnie na przebieg tego procesu. Jedynie należy chronić podłoże przed działaniem promieni słonecznych, które mogą nadmiernie je nagrzać. Podłoże opanowane przez grzybnię tworzy twardy, przerośnięty wewnątrz białymi strzępkami grzybni, „klocek”. Na zewnątrz grzybnia tworzy biały nalot, a słoma przybiera barwę jasnoherbacianą. Przerośnięte grzybnią podłoże na okres plonowania można jesienią i wczesną wiosną zostawić w pomieszczeniu lub umieścić na wolnym powietrzu, gdy średnia dobowa temperatura wynosi 5-10°C. Odpowiednia wilgotność powietrza wiosną i jesienią oraz światło zapewniają dobre wykształcenie owocników. Grzyby rosnące na wolnym powietrzu mają ciemne kapelusze. Krótkotrwałe obniżenie temperatury, nawet poniżej 0°C, nie zniszczy owocników, które po podwyższeniu się temperatury znów zaczynają rosnąć. Przerastające w workach podłoże można trzymać w altanie na działce.