Tereny zielone w centrum Warszawy

Park określa teren rekreacyjny, gdzie przeważa zieleń, oferujący obserwatorom możliwość zetknięcia się z wieloma gatunkami roślin. Szczególnie ważne stają się obszary zadrzewione.

Park w centrum Warszawy jest zaliczany do ogrodów angielskich. Oznacza to, że flora, choć została zasadzona i rozplanowana przez człowieka, udaje dzikie lasy i puszcze. Kwiaty nie układają się w geometryczne wzory dopasowane do ścieżek, ale to ścieżki wiją się, aby dopasować się do terenów zielonych. Zachował jednak również wiele elementów ogrodu francuskiego- zwłaszcza w miejscach, gdzie rabatki zostały uformowane w dekoracyjne kształty.

W Łazienkach, czyli parku Łazienkowskim, niezależnie od rodzaju ogrodu, oferuje bogate zbiory roślin, w tym drzew i krzewów. W latach 70 przeprowadzono inwentaryzację zieleni. Wykazała ona, że na tym terenie rośnie 300 gatunków drzew i krzewów. Twórcy wykorzystali drzewa żyjące w terenach nadbrzeżnych, czyli drzewa grodowe i łęgowe, z których wiele przetrwało do dzisiaj. Niewielkie jest jednak gatunku z rodziny sosny, co może się wiązać z tym, że nie występowała tutaj naturalnie w czasie tworzenia parku.

W parku można cieszyć się widokiem klonów, kasztanowców, brzóz, jodłami, wierzb, w tym wierzb płaczących przy akwenie, topolami, lipami i wiązami. Gatunków można wymienić naprawdę wiele. Szczególnie piękne w okresie letnim są magnolie, które cieszą wzrok białymi kwiatami. Uważni obserwatorzy twierdzą, że można tam znaleźć nawet drzewo mandarynkowe.

Wyprawa po parku Łazienkowskim to przygoda. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.

Related Post

Szczaw Liście szczawiu zawierają dużo witaminy C i A oraz żelaza. Ze względu na zawartość szczawianów nie jest zalecany do spożycia w większych ilościach. Szczaw wschodzi wcześnie na wiosnę i można go pędzić w inspekcie na zbiór w zimie i wczesną wiosną. Na jednym miejscu można go pozostawić przez 3-4 lata. Zimuje dobrze pod przykrywą śnieżną i odrasta wc...
Sójka. Sójka jest ptakiem z rodziny krukowatych, należy do najbardziej barwnych ptaków z tej rodziny znajdujących się w Europie. Ptak ten jest wielkości gołębia bądź kawki. Upierzenie jest koloru szarobrązowego z białym podbrzuszem. Cechą charakterystyczną sójek jest czarno-białe z mocnym akcentem błękitu lusterko. Sójki są ptakami leśnymi, ale zobaczyć j...
Zagrożeni współmieszkańcy planety Nadmierna emisja spalin, wycinanie lasów, dziura ozonowa, wytrzebianie gatunków poprzez myślistwo, łowiectwo oraz zabieranie terenów. Wszystkie te i wiele innych czynników sprawia, że niektóre gatunki zwierząt są zagrożone. Oznacza to, że jest ich tak niewiele, że istnieje zbyt duże ryzyko, że zniknął z naszej planety. W Polsce takich gatunków jes...
Społeczne zachowanie orek Orki, wodne ssaki z rodziny delfinowatych, znane są przede wszystkim z filmu „uwolnić orkę”. Wielu pamięta je z wizyty w oceanariach, gdzie grzecznie wykonywały sztuczki. Należy jednak pamiętać, że są to wyjątkowo groźne zwierzęta, choć pochodzą z tej samej grupy, co przyjazne i sympatyczne delfiny. Owe ssaki żyją w stadach blisko koła podbiegunow...
Wody nam zarastają Wody nam zarastają, ryby karłowacieją, a wędkarze mają kłopot. Oczywiście wpuszczanie amurów nie zawsze daje efekty, bo potem szybko dochodzi do tego, że nie tylko zielsko, ale i trzcinowiska giną, a wówczas w jeziorach zaczyna się prawdziwa głodówka i kolejny problem.Zapewne jest tego wiele powodów, jedyny z nich jest źle prowadzona gospodarka wo...
Zwierzęta domowe. Jakie zwierzę można nazwać zwierzęciem domowym? Otóż jest to na pewno zwierzę, które jest trzymane w domach, mieszkaniach dla przyjemności człowieka. Zwierzęta domowe są towarzyszami, człowieka, wiernymi przyjaciółmi, bardzo często dodatkowym członkiem rodziny. Bardzo często warunki mieszkaniowe nie pozwalają na to, aby w swoim mieszkaniu posiadać ...