Tereny zielone w centrum Warszawy

Park określa teren rekreacyjny, gdzie przeważa zieleń, oferujący obserwatorom możliwość zetknięcia się z wieloma gatunkami roślin. Szczególnie ważne stają się obszary zadrzewione.

Park w centrum Warszawy jest zaliczany do ogrodów angielskich. Oznacza to, że flora, choć została zasadzona i rozplanowana przez człowieka, udaje dzikie lasy i puszcze. Kwiaty nie układają się w geometryczne wzory dopasowane do ścieżek, ale to ścieżki wiją się, aby dopasować się do terenów zielonych. Zachował jednak również wiele elementów ogrodu francuskiego- zwłaszcza w miejscach, gdzie rabatki zostały uformowane w dekoracyjne kształty.

W Łazienkach, czyli parku Łazienkowskim, niezależnie od rodzaju ogrodu, oferuje bogate zbiory roślin, w tym drzew i krzewów. W latach 70 przeprowadzono inwentaryzację zieleni. Wykazała ona, że na tym terenie rośnie 300 gatunków drzew i krzewów. Twórcy wykorzystali drzewa żyjące w terenach nadbrzeżnych, czyli drzewa grodowe i łęgowe, z których wiele przetrwało do dzisiaj. Niewielkie jest jednak gatunku z rodziny sosny, co może się wiązać z tym, że nie występowała tutaj naturalnie w czasie tworzenia parku.

W parku można cieszyć się widokiem klonów, kasztanowców, brzóz, jodłami, wierzb, w tym wierzb płaczących przy akwenie, topolami, lipami i wiązami. Gatunków można wymienić naprawdę wiele. Szczególnie piękne w okresie letnim są magnolie, które cieszą wzrok białymi kwiatami. Uważni obserwatorzy twierdzą, że można tam znaleźć nawet drzewo mandarynkowe.

Wyprawa po parku Łazienkowskim to przygoda. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.

Related Post

Odmiany czosnku Czosnek nie ma odmian; rozróżniamy obecnie 3 zasadnicze jego typy: wytwarzający kwiatostany z cebulkami powietrznymi, czosnek nizinny i czosnek górski. Pierwszy typ odznacza się bujnym wzrostem (do 100-120 cm); tworzy cebule płaskie, składające się z 6-9 dużych ząbków, ułożonych w regularny okółek. Ciężar główki wynosi ok. 70 g. Smak ma ostry. Sadz...
Cukinia Cukinia, jak już zaznaczono, jest dynią zwyczajną o pokroju krzaczastym. Należy do najplenniejszych roślin dyniowatych. W dobrych warunkach z jednej rośliny można uzyskać dwadzieścia i więcej kilogramów owoców. Jest ona dostosowana do naszych warunków klimatycznych, bardziej odporna na niesprzyjające warunki pogodowe od ogórków. Uprawa jej jest pro...
Boczniak Boczniak ostrygowaty, zwany też bedłką ostrygowatą lub przyuszkiem ostrygowatym, ma owocniki o średnicy 5-15 cm, a niekiedy i większej. Występują one w postaci skupionych grup, składających się zwykle z kilkunastu większych i mniejszych okazów, wyrastających ze wspólnej podstawy lub są dachówkowato ułożone jeden nad drugim. Kapelusz jest kształtu m...
Przystosowanie i zdolności rosiczki Zdolność wabienia owadów przez kwiaty jest wszystkim ogólnie znana. Dzięki odpowiedniemu zapachowi oraz kolorze płatków, pszczoły lub motyle zapylają je i umożliwiają rozpoczęcie kolejnego procesu wzrostu i rozmnażania. Nie wszystkie jednak rośliny wabią owady, aby skorzystać z ich funkcji. Celem niektórych są właśnie te owady. Rosiczka, jedna z n...
Trętwian Trętwian wymaga dużo ciepła, zwłaszcza w maju i czerwcu. Potrzebuje też dużych ilości wody. Ma również duże wymagania w stosunku do gleby, która powinna być żyzna, ciepła i wilgotna. W chłodnych okolicach i w chłodne lata zaczyna plonować zbyt późno. Uprawia się go w drugim roku po oborniku, ze względu jednak na długi okres wegetacji i wytwarzanie ...
Środowisko na lekcjach Środowisko jako przedmiot szkolny pojawia się już na pierwszym etapie kształcenia. Nie jest to jeszcze przedmiot nazwany, ale pojawiają się już istotne elementy, zarysy, dzięki którym już nasze maluchy są w stanie zaznajomić się z problematyką tego przedmiotu. Im starsze dziecko, tym bardziej rozbudowany staje się ten przedmiot. W początkowym okre...