Tereny zielone w centrum Warszawy

Park określa teren rekreacyjny, gdzie przeważa zieleń, oferujący obserwatorom możliwość zetknięcia się z wieloma gatunkami roślin. Szczególnie ważne stają się obszary zadrzewione.

Park w centrum Warszawy jest zaliczany do ogrodów angielskich. Oznacza to, że flora, choć została zasadzona i rozplanowana przez człowieka, udaje dzikie lasy i puszcze. Kwiaty nie układają się w geometryczne wzory dopasowane do ścieżek, ale to ścieżki wiją się, aby dopasować się do terenów zielonych. Zachował jednak również wiele elementów ogrodu francuskiego- zwłaszcza w miejscach, gdzie rabatki zostały uformowane w dekoracyjne kształty.

W Łazienkach, czyli parku Łazienkowskim, niezależnie od rodzaju ogrodu, oferuje bogate zbiory roślin, w tym drzew i krzewów. W latach 70 przeprowadzono inwentaryzację zieleni. Wykazała ona, że na tym terenie rośnie 300 gatunków drzew i krzewów. Twórcy wykorzystali drzewa żyjące w terenach nadbrzeżnych, czyli drzewa grodowe i łęgowe, z których wiele przetrwało do dzisiaj. Niewielkie jest jednak gatunku z rodziny sosny, co może się wiązać z tym, że nie występowała tutaj naturalnie w czasie tworzenia parku.

W parku można cieszyć się widokiem klonów, kasztanowców, brzóz, jodłami, wierzb, w tym wierzb płaczących przy akwenie, topolami, lipami i wiązami. Gatunków można wymienić naprawdę wiele. Szczególnie piękne w okresie letnim są magnolie, które cieszą wzrok białymi kwiatami. Uważni obserwatorzy twierdzą, że można tam znaleźć nawet drzewo mandarynkowe.

Wyprawa po parku Łazienkowskim to przygoda. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.