Sałata głowiasta

50Sałata jest rośliną klimatu chłodnego. Najlepiej rośnie i zawiązuje główki w temperaturze 12-15°C. Podczas upałów sałata masłowa wiąże główki małe, luźne, o liściach twardych i gorzkich, a podczas gorącej i wilgotnej pogody łatwo gnije, chociaż wymaga dużych ilości wody. Dobrze zahartowane młode rośliny znoszą przymrozki do -6°C, co pozwala na bardzo wczesny siew lub sadzenie do gruntu. W warunkach długiego dnia sałata masłowa szybko wybija w pędy kwiatowe. Sałata rośnie najlepiej na glebie próchnicznej, żyznej. Dla wczesnej sałaty masłowej odpowiedniejsze są gleby piaszczysto-gliniaste, dla odmian późniejszych dobre są gleby cięższe lub torfowe, lepiej utrzymujące wodę. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego. Sałatę uprawia się jako przedplon, współrzędnie z innymi warzywami lub jako poplon. Jako przedplon sałatę uprawia się w pierwszym roku po oborniku. Najlepiej rośnie na miejscu nawiezionym kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, danym bardzo wcześnie na wiosnę. Gleby słabsze dodatkowo użyźnia się w następujących proporcjach: 10 g saletrzaku, 20-30 g superfosfatu i 20-30 g soli potasowej na 1 m kw.. Do nawożenia można też użyć jednego z wieloskładnikowych nawozów ogrodniczych, np. Azofoskę. W okresie wegetacji dokarmiamy sałatę saletrą amonową.