Sadzenie pierścieniaka

2Technika sadzenia polega na odchyleniu słomy jedną ręką i wkładaniu drugą kawałeczka grzybni w powstały otwór, na głębokość 5-8 cm. Miejsce sadzenia ugniata się ręką. Następnie okrywa się grzędę workami lub papierem oraz obciąża, aby zapobiec podnoszeniu się słomy. Papier lub worki należy stale zwilżać, aby słoma nie wyschła. W ciągu 3-4 tygodni grzybnia opanowuje całe podłoże. Wówczas zdejmuje się okrycie, a nakłada ziemię okrywową. Pierwsze owocniki pierścieniaka pojawiają się w 3-4 tygodnie po założeniu okrywy. W inspekcie bez trudu można uzyskać optymalne warunki wzrostu dla tego grzyba, jeżeli tylko zapewni się wietrzenie i osłoni od działania promieni słonecznych. Inspekt chroni ponadto od deszczu oraz przesuszenia podłoża. Łatwo utrzymać w nim odpowiednią temperaturę do rozwoju grzybni. W temperaturze podłoża poniżej 20°C okres przerastania grzybni trwa zbyt długo. Natomiast wzrost temperatury w podłożu powyżej 30°C prowadzi do osłabienia, a następnie zabicia grzybni. Prowadząc uprawę pierścieniaka w inspekcie, trzeba go cieniować i wietrzyć, aby utrzymać możliwie stałą temperaturę. Wahania temperatury powodują skraplanie się pary wodnej. Pod działaniem kropli wody grzybnia obumiera, a słoma stopniowo czernieje. Zjawisko to jest bardziej niebezpieczne dla uprawy niż przesuszenie powierzchni grzędy. Po przykryciu grzęd ziemią okrywową należy pamiętać, aby okrywa była zawsze wilgotna. Przesuszone grzędy podlewa się konewką z drobnymi otworami lub wężem zakończonym sitkiem. Woda nie powinna przedostać się do podłoża.