Rozmnażanie

3Większość roślin sadowniczych rozmnaża się wegetatywnie – przez odłączenie bądź przeniesienie na podkładkę wegetatywnych organów rośliny matecznej. Wyjątek stanowią poziomki i orzech włoski, które rozmnaża się dotychczas najczęściej z nasion. Z nasion nie można rozmnażać szlachetnych drzew owocowych i roślin jagodowych, ponieważ z nasion wyrosną najczęściej „dziczki” o owocach drobnych, niesmacznych, niepodobnych do owoców swoich „rodziców”. Dlatego też dla utrwalenia cech odmian szlachetnych musimy uciekać się do rozmnażania wegetatywnego. Truskawki rozmnażają się w sposób naturalny, przez rozłogi, tzw. wąsy, maliny – przez odrosty korzeniowe, które można oddzielać od macierzystego krzewu. Porzeczki i agrest rozmnaża się przez zdrewniałe sadzonki lub odkłady. Drzewa owocowe rozmnaża się przez oczkowanie lub szczepienie szlachetnych odmian na podkładkach, uzyskiwanych dawniej najczęściej z siewu. Zajmują się tym szkółki, na których prowadzenie trzeba mieć specjalne pozwolenie. Podkładki generatywne uzyskuje się z nasion zebranych z kwalifikowanych drzew matecznych, sprawdzonych pod względem zdrowotności i wytrzymałości na mróz.