Rośliny sadownicze

4Produkcja drzewek owocowych polega na rozmnażaniu wegetatywnym odmian polecanych do uprawy przez ich szczepienie lub okulizację na odpowiednio dobranych podkładach. Produkcję tę prowadzi się w szkółkach do tego uprawnionych na podstawie Ustawy z dnia 29 maja 1957 roku o szkółkach drzewek i krzewów owocowych. Materiał przeznaczony do sprzedaży podlega corocznej kwalifikacji i tylko taki może trafić do punktów sprzedaży. Znajomość sposobu rozmnażania drzew i krzewów owocowych, i rodzajów produkowanego przez szkółki materiału szkółkarskiego daje podstawę do dokonania właściwego wyboru drzewek i krzewów do swojego ogródka. Roślinę, na której czepi się lub okulizuje odmianę uprawną, nazywa się podkładką. Od właściwości i siły wzrostu zastosowanych podkładek w dużym stopniu uzależniona jest wielkość drzew, ich pora wejścia w okres owocowania, a także długowieczność. Dlatego też dobór podkładek ma duże znaczenie praktyczne i przy zakupie drzewek owocowych powinno się zwracać uwagę, na jakiej podkładce zostały one wyprodukowane. W zależności od metody rozmnażania podkładki stosowane w szkółkarstwie dzielą się na generatywne – otrzymywane z nasion i wegetatywne – rozmnażane przez podział rośliny matecznej. Podkładki uzyskiwane z nasion odznaczają się dość silnym wzrostem drzew oraz dobrze rozwiniętym i głęboko sięgającym systemem korzeniowym. Odmiany szlachetne szczepione na nich tworzą przeważnie drzewa duże i dość późno wchodzące w okres owocowania. Mają one małe wymagania glebowe. Udają się dobrze nawet na glebach lżejszych.

Related Post

Endywia Endywia ma małe wymagania klimatyczne, dobrze znosi chłody i lekkie przymrozki. Optymalna temperatura jej wzrostu wynosi 12°C. Wykazuje dużą wrażliwość na długotrwałą suszę i upały, łatwo wybija wówczas w pędy kwiatostanowe. Najlepiej rośnie na glebie niezbyt ciężkiej, o dużej zawartości próchnicy. Gleba nie powinna być podmokła ani zakwaszona. End...
Fasola Fasola jest rośliną roczną uprawianą na suche nasienie i dla niedojrzałych strąków. Jest to roślina ciepłolubna (do dobrego wzrostu powinna mieć temperaturę 16-21°C). Strąki fasoli szparagowej mają dużą wartość odżywczą, zawierają: białko w granicach 1,8-2,8%, witaminy C, B„ B2, PP oraz sole wapnia, fosforu i żelaza. Odmiany żółtostrąkowe są delika...
Odmiany czosnku Czosnek nie ma odmian; rozróżniamy obecnie 3 zasadnicze jego typy: wytwarzający kwiatostany z cebulkami powietrznymi, czosnek nizinny i czosnek górski. Pierwszy typ odznacza się bujnym wzrostem (do 100-120 cm); tworzy cebule płaskie, składające się z 6-9 dużych ząbków, ułożonych w regularny okółek. Ciężar główki wynosi ok. 70 g. Smak ma ostry. Sadz...
Owocowanie boczniaka Boczniak owocuje tzw. rzutami. Grzyby zbieramy po około 7-10 dniach od chwili zawiązania owocników. Przerwa pomiędzy rzutami wynosi 2 tygodnie. Po zebraniu pierwszego rzutu otwory w folii można powiększyć. Grzyby zbieramy przez około miesiąc. Owocniki wyrastają kępkami. Zbiera się je, wykręcając z podłoża lub wycinając ostrym nożem. Średnio z 1 kg ...
Natura na weekend Bez względu na to czy mieszkamy w małym czy w dużym mieście, zazwyczaj nie wybieramy się na wycieczki do lasu, do parku czy nad jezioro. Nasze życie zdominowane jest przez trudną pracę, przez którą, nie mamy ani pomysłu ani ochoty na nieco inny odpoczynek. Warto się jednak zmobilizować i wybrać się na wspaniałą wycieczkę poza miasto. Jeśli przez c...
Śliwy Śliwy po wejściu w okres owocowania należy prześwietlać dość intensywnie, usuwając corocznie ze środka korony część gałęzi, które zachodzą na siebie i nadmiernie ocieniają wnętrze korony. Morele zazwyczaj nie wymagają prześwietlania, dlatego też usuwamy tylko gałęzie przemarznięte aż do zdrowego miejsca. Wiśnie, szczególnie odmiana Lutówka, wymagaj...