Rośliny motylkowe

41Rośliny motylkowe mają tę zaletę, że wiążą azot atmosferyczny i wzbogacają przez to glebę w ten składnik. Wadą ich jest powolne kiełkowanie nasion, wskutek czego w suche lata wschodzą dość słabo. Przygotowując glebę pod drzewa lub krzewy owocowe, można zastosować dodatkowo nawozy fosforowe i potasowe. Decyzję o potrzebie zastosowania tych nawozów uzależnia się od zasobności gleby, o której informuje nas przeprowadzona analiza chemiczna gleby. Jeżeli stosujemy uprawę roślin okrywkowych, to nawozy mineralne dajemy przed zasianiem mieszanki, pod szpadel. Ponadto przed wysiewem mieszanki trzeba dać również nawozy azotowe, w ilości 3 kg saletry amonowej albo 4 kg saletrzaku na 100 m kw.. W miejscach, gdzie chcemy sadzić drzewka, wykopujemy dołki. Dla drzewek dwuletnich przygotowuje się dołki o średnicy 50-60 cm, dla jednorocznych okulantów wystarczy 40 cm średnicy; głębokość dołków – 35-40 cm. Kopiąc dołek, zsypuje się najpierw wierzchnią, próchniczą warstwę gleby na kupkę. Potem osobno zbiera się ziemię wydobytą ze spodu, którą albo rozrzuca się na międzyrzędzia, albo – po nasypaniu na korzenie zebranej uprzednio warstwy próchnicznej – uzupełnia się nią wierzch zasypywanego dołka. Lepiej jest przy zasypywaniu korzeni uzupełnić dołek ziemią pobraną z międzyrzędzi. Jeżeli nie ma możliwości nawożenia organicznego całej powierzchni, a gleba jest zbyt jałowa, to należy przygotować większe dołki – o średnicy 100 cm i głębokości do 50 cm.