Rodzaje sadzenia

42Jeśli sadzimy drzewa lub krzewy rzędowo, to odległość w rzędzie powinna wynosić tyle, ile zajmie średnica korony po pełnym wyrośnięciu roślin. Odległość między rzędami musi być o 1-2 m większa, żeby można było swobodnie się poruszać, pracując przy drzewach czy krzewach. Można odległość między rzędami zmniejszyć do 3-4 m, formując korony szpalerowe. W takim przypadku konary drzew będą rosły wzdłuż rzędu, natomiast w międzyrzędzia będą skierowane tylko drobne gałązki. Szerokość takiego szpaleru wynosi 1-2 m, zależnie od sposobu jego prowadzenia. Odległość między rzędami porzeczek i agrestu wynosi 2-2,5 m, jeśli sadzimy w rzędzie, w odstępie 1,5-2 m. Maliny sadzi się co 30-50 cm, w rzędach oddalonych o 1,5-2 m. Truskawki sadzi się w rzędzie co 30 cm, pozostawiając między rzędami 30 cm. Dla poziomek wystarcza odległość 20 cm w rzędzie i 30 cm między rzędami. Sadząc na działkach pracowniczych, należy pamiętać o przepisach ustalonych przez Polski Związek Działkowców, określających minimalne odległości od granic działki. Do sadzenia jesiennego dołki przygotowujemy zwykle wcześniej, często jeszcze przed sprowadzeniem drzewek. Pracę przy sadzeniu drzewek ułatwia tzw. deska sadownicza. Jest to płaska listwa drewniana, długości 100-140 cm z trzema nacięciami. Środkowe, większe nacięcie przystawia się do palika wyznaczającego miejsce pod drzewko. Następnie wbija się w ziemię dwa niewielkie kołeczki przy dwóch bocznych, symetrycznie położonych nacięciach, które muszą się znajdować poza krawędzią dołka.