Prześwietlanie krzewów

39W trzecim roku po posadzeniu ponownie prześwietla się krzewy, które w tym czasie powinny się składać z 8-10 rozgałęzionych pędów. Przyrosty jednoroczne pędów głównych i nowe pędy wyrastające przy ziemi skracamy o 1/3, a pędy boczne przycinamy na wysokości 4-6 oczek. Jednocześnie usuwa się pędy bardzo słabe i wiotkie rosnące u nasady krzewu. Krzewów porzeczek czerwonych i białych, już owocujących, w okresie zimowym się nie tnie. Natomiast po zbiorze owoców późnym latem usuwa się, w celu odmłodzenia krzewu, pędy główne mające ponad 4 lata. Pędy mają zabarwienie ciemnoszare. Są one zazwyczaj pokryte zestarzałymi, krótkimi pędami i najczęściej nisko pochylają się nad ziemią. Agrest, podobnie jak porzeczki czerwone, zawiązuje pąki kwiatowe na krótkopędach osadzonych na starszych – 3-, 4-letnich gałązkach. Obowiązują tu więc podobne zasady, jak przy cięciu porzeczki czerwonej. Po wejściu agrestu w okres owocowania w miarę potrzeby krzewy te prześwietlamy, usuwając od 3 do 4 najstarszych pędów zwisających nad ziemię. Na ich miejscu pozostawiamy taką samą liczbę pędów jednorocznych. Słabe pędy jednoroczne usuwamy całkowicie, by nie zagęszczały krzewu, co utrudnia zbiór owoców. Również odcinamy jednoroczne przyrosty porażone przez mączniak. Jeżeli posadziliśmy agrest pienny, to w celu uformowania korony skracamy pęd główny do połowy i przywiązujemy go do palika. Z oczek poniżej cięcia wyrastają pędy boczne, które dadzą nam gałązki główne korony.

Related Post

Przystosowanie i zdolności rosiczki Zdolność wabienia owadów przez kwiaty jest wszystkim ogólnie znana. Dzięki odpowiedniemu zapachowi oraz kolorze płatków, pszczoły lub motyle zapylają je i umożliwiają rozpoczęcie kolejnego procesu wzrostu i rozmnażania. Nie wszystkie jednak rośliny wabią owady, aby skorzystać z ich funkcji. Celem niektórych są właśnie te owady. Rosiczka, jedna z n...
Mrówki faraona Plagą domów w prawie całej Europie Środkowej są mrówki faraona, zwane popularnie faraonkami. Mrówki nie przekraczają 4 mm długości i są żółtobrązowe. Jeśli zagnieżdżą się w domu, to niezwykle trudno jest je wytępić, ponieważ bardzo szybko zakładają nowe gniazda. Gniazda można spotkać w warstwach izolacyjnych mieszkań, w szafach między ubraniami lu...
Proces formowania koron Przystępując do formowania korony piętrowej wybieramy w pierwszym lub drugim roku po posadzeniu około 5 najmocniejszych pędów bocznych, tworzących szerokie kąty z przewodnikiem i przeznaczamy je na konary drzewa. Wybrane pędy należy skrócić o 1/3 do 2/3 długości tak, aby najdłuższe z nich nie przekraczały po cięciu 40 cm. Wszystkie zbędne pędy usuw...
Rośliny sadownicze Produkcja drzewek owocowych polega na rozmnażaniu wegetatywnym odmian polecanych do uprawy przez ich szczepienie lub okulizację na odpowiednio dobranych podkładach. Produkcję tę prowadzi się w szkółkach do tego uprawnionych na podstawie Ustawy z dnia 29 maja 1957 roku o szkółkach drzewek i krzewów owocowych. Materiał przeznaczony do sprzedaży podle...
Natura i dzieci Dzieci, które rodzą się obecnie często są zupełnie inne niż my w ich wieku. Większość małżeństw mieszka w mieście, w związku z tym środowisko naturalne jest często dzieciom po prostu nieznane. Okazuje się, że dzieci nie wiedzą, jak wygląda kura czy krowa. Nie mają kontaktu ze zwierzętami, co jednak nie jest dla nich korzystne. W końcu natura niesa...
Zwierzęta występujące w Świętokrzyskim Parku Narod... Symbolem Świętokrzyskiego parku narodowego jest jeleń. Park został utworzony w 1950 roku, jego powierzchnia zajmuje 5908 hektarów. Na terenie parku występują zwierzęta objęte ochroną gatunkową takie jak: popielica, gronostaj, orzesznica, łasica łaska, kuna domowa, oraz kilka gatunków nietoperzy. W całym parku żyje ponad 45 gatunków różnego typu ssa...