Pomidory

6Pomidory uprawia się z rozsady przygotowanej w inspekcie ciepłym lub skrzyneczce w mieszkaniu. Nasiona pomidorów wysiewa się w końcu marca – na początku kwietnia; z 0,6-0,8 g otrzymuje się około 120 roślin. Ponieważ niektóre choroby pomidora przenoszone są przez nasiona, należy je przed siewem zaprawić Zaprawą nasienną T. Gdy liścienie się rozchylą, roślinki pikuje się w rozstawie 8 x 10 cm; w 1 oknie inspektowym mieści się około 180 roślin. Temperatura w inspekcie powinna wynosić około 20°C. Po przyjęciu się roślin należy je wietrzyć i podlewać, obniżając temperaturę w dzień do 18°C, w nocy do 15°C. Na tydzień przed wysadzeniem do gruntu rozsadę hartuje się, stosując nieznaczne schładzanie i ograniczenie podlewania. Rozsadę wysadza się do gruntu od drugiej połowy maja do początku czerwca. Zależnie od odmiany i rodzaju gleby pomidory sadzimy w rozstawie: słabo rosnące: 80-90 x 35-40 cm; silnie rosnące: prowadzone na 2-3 pędy przy palikach – 100 x 50-70 cm i bez palików; 100-120 x 70-90 cm. W małych ogrodach pomidory uprawia się przy drutach lub palikach, wybierając odmiany wysoko rosnące. Pierwszy sposób polega na tym, że w wyznaczonym rzędzie wbija się co 4-5 m paliki, które oplata się dwukrotnie drutem poziomo na wysokości 40-50 cm nad ziemią i następnie wyżej w takiej samej odległości. Między druty wsuwa się pionowo pędy pomidorów, które rozrastając się, zawisną na drutach. Można też rozciągać pojedyncze druty i do nich przywiązywać pomidory, albo też do drutu umieszczonego na wysokości 1-1,5 m przywiązać końce sznurków umocowanych do nasady łodyg pomidorów. Wówczas rosnący pęd trzeba stopniowo owijać wokół sznurka.