Podkładka korzeniowa

7Podkładka tworzy system korzeniowy drzewa i nasadę pnia, zwaną szyjką korzeniową, a niekiedy i pień. Zazwyczaj pień utworzony jest przez odmianę uprawną, jeśli jednak ma się do czynienia z odmianą bardzo wrażliwą na mróz, wówczas okulizuje się najpierw na podkładce odmianę wytrzymałą na mróz, zwaną przewodnią, i z niej formuje pień wraz z nasadami konarów, a następnie na nich szczepi się określoną odmianę, właśnie tę, wrażliwą na mróz. Takie podwójnie szczepione drzewa są oczywiście droższe, ale za to wytrzymują mroźne zimy. W sprzedaży znajdują się jabłonie półkarłowe na podkładkach M 7 i MM 106; są to podkładki pochodzenia angielskiego – serii East Mailing i serii Malling-Merton – używane do produkcji drzewek w Polsce, karłowe na podkładkach M 26 i M 9 i ostatnio wprowadzonej superkarłowej – M 27 oraz na wstawkach skarlających: B 9, P 2 i P 22. Drzewka szczepione na tych podkładach nadają się do małych ogródków i na działki. Sprzedawane drzewka gruszy szczepione są na silnie rosnącej dzikiej gruszy oraz Gruszy Kaukaskiej, grusze karłowe zaś na selekcjonowanych różnych odmianach pigwy. Wiśnie, znajdujące się w sprzedaży, szczepione są na Antypce – rosną wtedy słabiej i nadają się do sadzenia na glebach lekkich oraz na Czereśni Ptasiej – dla tych drzewek odpowiedniejsze są gleby cięższe, gliniaste. Siewki Antypki stosowane są jako słabo rosnące podkładki dla niektórych odmian czereśni, zaś typ Czereśni Ptasiej został wprowadzony jako pierwsza podkładka wegetatywna do produkcji drzewek wiśni i czereśni.

Related Post

Jak na drapieżnika Jak łowić drapieżnika? Nasze wody maja trochę ciekawych rybek, każda ma swoje przyzwyczajenia, ma swoje charakterystyczne cechy, dzięki jakim udaje się zapewnić sobie wiele rozrywki podczas polowań. Ale nie będziemy mówili o owych przyzwyczajeniach, ale o sposobach łowienia, a tutaj wyraźnie wskazuje się dwie metody: na żywą i sztuczną przynętę. K...
Niewola ogłupia?- Delfiny w parkach rozrywki W parkach rozrywki wykonują sztuczki, które cieszą odwiedzających za każdym razem. Możliwość popływania z nimi i zabawy w wodzie przynosi takim ośrodkom zawsze gigantyczne wpływy. Każdy słyszał, że delfiny to zwierzęta łagodne, niezwykłe, ale również inteligentne. Czy życie w zamkniętym basenie i powtarzanie tych samych sztuczek nie jest  szkodliwe...
Odmiany pomidora Odmiany pomidora różnią się pokrojem rośliny, długością okresu wegetacyjnego, wielkością, barwą i kształtem owoców oraz odpornością na choroby. Pod względem wysokości roślin odmiany dzieli się na dwie grupy: niskie, tzw. karłowe samokończące się, i wysokie. Odmiany karłowe mogą być sztywnołodygowe. W doborze odmian są 4 odmiany karłowe pomidorów sz...
Choroby cebuli Żółtaczka astrów na cebuli powodowana jest przez drobnoustrój - Mycoplazma, przenoszony przez owady. Zimuje on w przechowywanych cebulach oraz roślinach wieloletnich. W czasie przechowywania chore cebule wypuszczają wcześnie liście. Choroba ta daje się we znaki uprawom nasiennym. Porażone rośliny należy usuwać. Objawy są różne: liście wykazują najp...
Sałata krucha Sałatę kruchą uprawia się z siewu i z rozsady. Dla uzyskania jak najwcześniejszego plonu wysiewa się ją do skrzynek na 6-8 tygodni przed posadzeniem rozsady do gruntu. Skrzynki ustawiamy na oknie w mieszkania lub w inspekcie. Sałatę kruchą wysadza się w większych odległościach niż sałatę masłową, a mianowicie w rozstawie 45-50 x 35 cm. Rozsadę nale...
Proces formowania koron Przystępując do formowania korony piętrowej wybieramy w pierwszym lub drugim roku po posadzeniu około 5 najmocniejszych pędów bocznych, tworzących szerokie kąty z przewodnikiem i przeznaczamy je na konary drzewa. Wybrane pędy należy skrócić o 1/3 do 2/3 długości tak, aby najdłuższe z nich nie przekraczały po cięciu 40 cm. Wszystkie zbędne pędy usuw...