Podkładka korzeniowa

7Podkładka tworzy system korzeniowy drzewa i nasadę pnia, zwaną szyjką korzeniową, a niekiedy i pień. Zazwyczaj pień utworzony jest przez odmianę uprawną, jeśli jednak ma się do czynienia z odmianą bardzo wrażliwą na mróz, wówczas okulizuje się najpierw na podkładce odmianę wytrzymałą na mróz, zwaną przewodnią, i z niej formuje pień wraz z nasadami konarów, a następnie na nich szczepi się określoną odmianę, właśnie tę, wrażliwą na mróz. Takie podwójnie szczepione drzewa są oczywiście droższe, ale za to wytrzymują mroźne zimy. W sprzedaży znajdują się jabłonie półkarłowe na podkładkach M 7 i MM 106; są to podkładki pochodzenia angielskiego – serii East Mailing i serii Malling-Merton – używane do produkcji drzewek w Polsce, karłowe na podkładkach M 26 i M 9 i ostatnio wprowadzonej superkarłowej – M 27 oraz na wstawkach skarlających: B 9, P 2 i P 22. Drzewka szczepione na tych podkładach nadają się do małych ogródków i na działki. Sprzedawane drzewka gruszy szczepione są na silnie rosnącej dzikiej gruszy oraz Gruszy Kaukaskiej, grusze karłowe zaś na selekcjonowanych różnych odmianach pigwy. Wiśnie, znajdujące się w sprzedaży, szczepione są na Antypce – rosną wtedy słabiej i nadają się do sadzenia na glebach lekkich oraz na Czereśni Ptasiej – dla tych drzewek odpowiedniejsze są gleby cięższe, gliniaste. Siewki Antypki stosowane są jako słabo rosnące podkładki dla niektórych odmian czereśni, zaś typ Czereśni Ptasiej został wprowadzony jako pierwsza podkładka wegetatywna do produkcji drzewek wiśni i czereśni.