Owocowanie boczniaka

10Boczniak owocuje tzw. rzutami. Grzyby zbieramy po około 7-10 dniach od chwili zawiązania owocników. Przerwa pomiędzy rzutami wynosi 2 tygodnie. Po zebraniu pierwszego rzutu otwory w folii można powiększyć. Grzyby zbieramy przez około miesiąc. Owocniki wyrastają kępkami. Zbiera się je, wykręcając z podłoża lub wycinając ostrym nożem. Średnio z 1 kg suchej słomy można otrzymać od 0,4 do 0,8 kg. Zebrane owocniki gotujemy, smażymy, nadają się do duszenia, marynowania, suszenia, solenia. Grzyb ten ma więc bardzo szerokie zastosowanie. Boczniak może być uprawiany również na klockach drewna. Drewno powinno być zdrowe. Najlepiej stosować drewno o średnicy 15-20 cm i długości 30-35 cm. Należy uważać, ażeby drewno nie było zanieczyszczone ziemią. Drzewo ścięte za wcześnie, np. na 2 miesiące przed zagrzybieniem, należy moczyć w wodzie przez 3-5 dni lub kilkakrotnie nawilżyć wodą. Klocki drewna umieszcza się w ogródku i odcina z nich zewnętrzny pierścień grubości kilku centymetrów. W miejscu odcięcia nakłada się warstwę grzybni grubości 1 cm i przykrywa odciętym pierścieniem. Następnie pierścień drewna przymocowuje się do klocka gwoźdźmi. Tak przygotowany klocek zakopuje się w maju – równo z powierzchnią nałożonej grzybni – w ziemi. W okresie lata i jesieni grzybnia przerasta klocek i gdy podniesie się temperatura, zaczną się pojawiać owocniki.