Orzacha podziemna

11Orzacha podziemna, zwana orzechem ziemnym lub pistaszkiem jest mało rozpowszechnioną, ale cenną i oryginalną rośliną jednoroczną. Wydaje ona owoce w postaci orzeszków spożywanych po osuszeniu w piecyku, jak pestki dyni lub słonecznika. W okolicach zwrotnikowych i podzwrotnikowych z orzeszków tych wydobywa się olej. Charakterystyczną cechą tej rośliny jest to, że szypułki kwiatowe po zapłodnieniu zagłębiają się w ziemi, gdzie przechodzą dalszy rozwój, aż do dojrzenia nasion, co ma zwykle miejsce na głębokości 5-10 cm pod powierzchnią gleby. Roślina wyrasta niewysoko, mając rozgałęzione łodygi, pierzaste naprzeciwległe liście i żółte, małe kwiaty. Po zapyleniu szypułka zakończona zalążnia rozrasta się i po około 6 dniach zaczyna szybko wrastać w głąb ziemi. Strąki zagłębione w ziemi zawierają przeważnie po jednym lub dwa nasiona, u niektórych jednak odmian liczba nasion dochodzi do siedmiu. Orzacha ma odmiany krzaczaste, zwartoskupione i płożące. U pierwszych proces wrastania zalążni w ziemię jest bardziej widoczny. Odmiany płożące się są plenniejsze, lecz okres ich wegetacji jest znacznie dłuższy, co w naszych warunkach grozi niedojrzeniem. Do Polski, po wyzwoleniu, handel nasz sprowadził nasiona orzachy z Chin i te prawdopodobnie dały początek amatorsko uprawianym orzeszkom. Okres wegetacji wynosi 175-180 dni.