Niszczymy naturalne środowisko

Środowisko naturalne to skarb. Nie tylko ze względu na to, że możemy podziwiać piękną, dziką, nie zmienioną przez człowieka przyrodę, ale przede wszystkim dlatego, że jest to nasze źródło, które warunkuje naszą egzystencję. Środowisko dostarcza nam wszystkich niezbędnych do życia składników, dzięki czemu możemy swobodnie funkcjonować. Niestety, człowiek bardzo mocno zmienił środowisko naturalne i natura nie jest już taka sama jak przed kilkoma wiekami. Dzisiaj wiele terenów jest poważnie zmienionych i powrót do stanu pierwotnego okazuje się niemożliwy. Następstwem tego typu zmian jest oczywiście trudna sytuacja wielu gatunków roślin i zwierząt. Pozbawione swego środowiska, najczęściej skazane są na wyginięcie. Jeśli wycinamy lasy lub inne naturalne środowisko zwierząt, to zabieramy im nie tylko miejsce schronienia czyli w naszym rozumieniu coś w rodzaju domu, ale przede wszystkim pozbawiamy zwierzęta pokarmu i miejsca, w którym można było go odnaleźć. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak wielkie szkody wyrządzamy zwierzętom i roślinom. Jednak ta trudna sytuacja, z jaką zmaga się w dzisiejszych czasach natura, ma także wpływ na naszą cywilizację. Większe zanieczyszczenia, mało terenów zielonych, brak kontaktu z naturą, sprawia, że także nasze środowisko ulega negatywnym zmianom. Coraz częściej chorujemy na nowotwory, których przyczynami są właśnie zanieczyszczenia w ogromnej mierze.