Niewola ogłupia?- Delfiny w parkach rozrywki

W parkach rozrywki wykonują sztuczki, które cieszą odwiedzających za każdym razem. Możliwość popływania z nimi i zabawy w wodzie przynosi takim ośrodkom zawsze gigantyczne wpływy. Każdy słyszał, że delfiny to zwierzęta łagodne, niezwykłe, ale również inteligentne. Czy życie w zamkniętym basenie i powtarzanie tych samych sztuczek nie jest  szkodliwe a nawet niszczące dla ich zdolności umysłowych?

Delfiny to bardzo mądre stworzenia. Ponieważ w naturalnych warunkach żyją w społecznościach, posiadły zdolności komunikacji i umiejętność życia w grupie. Dodatkowo, udowodniono, że posiadają samoświadomość, a nawet własne imiona w postaci gwizdów identyfikacyjnych.

Kiedy ekolodzy oraz miłośnicy zwierząt zaczęli się burzyć, poprawiły się warunki ich bytowania, a niektóre ośrodki postanowiły nawet przygotować te ssaki do życia na wolności. Jeff Foster, jeden z naukowców pracujących nad delfinami, uznał, że proces przygotowywania do życia w naturze jest jak rehabilitacja. Życie w zamkniętej przestrzeni, stałe dostarczanie im pokarmu oraz tworzenie harmonogramu dnia powoli zabija ich zdolności. Na wolności bowiem życie jest nieprzewidywalne i delfiny uczą się walczyć z przeciwnościami oraz muszą odkrywać nowe tereny. Zapewnia im to nieustanny rozwój, podczas gdy okazy na basenach zaczynają się rozleniwiać i w efekcie powoli „głupieć”. Nie potrzebują bowiem wysilać się ani swojego umysłu, aby przetrwać. Wiele nie potrafi nawet jeść żywych ryb!

Jak mówią naukowcy, przygotowanie do życia na wolności polega w dużej mierze na „odtrenowaniu” osobników.