Mrówki faraona

Plagą domów w prawie całej Europie Środkowej są mrówki faraona, zwane popularnie faraonkami. Mrówki nie przekraczają 4 mm długości i są żółtobrązowe. Jeśli zagnieżdżą się w domu, to niezwykle trudno jest je wytępić, ponieważ bardzo szybko zakładają nowe gniazda. Gniazda można spotkać w warstwach izolacyjnych mieszkań, w szafach między ubraniami lub innych podobnych miejscach. Gdy ich gniazda są niszczone, natychmiast tworzą dużo więcej nowych.Mrówki faraona są wszystkożerne, zatem gdy zamieszkają w domach są prawdziwym koszmarem dla ludzi. Wchodzą do mąki, do cukru, do chleba, do wszelkiego pożywienia. Chodzą po całym domu, więc niegdzie nie można zostawić jedzenia. Łatwo też ściągnąć plagę przewożąc niezauważalne gniazdo w torbie z jednego miejsca do drugiego. Gdy mrówki występują w wieżowcach, ich likwidacja musi być zsynchronizowana we wszystkich pomieszczeniach, we wszystkich mieszkaniach. W innym przypadku tacy dzicy lokatorzy mogą towarzyszyć nam przez długie lata.