Koper

18Świeży koperek jest cennym źródłem witamin A i C, których nie traci w gotowaniu. Zasolenie lub ususzenie umożliwia przechowanie koperku przez całą zimę. Całe rośliny kopru wraz z pędami kwiatowymi i niewykształconymi nasionami są przyprawą do kwaszonych ogórków. Koper jest rośliną jednoroczną, niewrażliwą na chłody. Ginie jednak podczas przymrozków. Przy wysokiej temperaturze i w czasie suszy szybko wypuszcza pędy kwiatowe. Największe plony uzyskuje się na glebie wilgotnej i zasobnej w azot. Koper uprawia się w dru- gim-trzecim roku po oborniku. Koper użytkowany do spożycia na zielono może być uprawiany w przedplonie lub poplonie, przeznaczony do kiszenia ogórków – w plonie głównym. Najczęściej stosuje się po 15-20 g saletrzaku, superfosfatu i 40-procentowej soli potasowej na m kw., aby jednak otrzymać obfity i dorodny plon, należy stosować nawożenie pogłówne. Koper, który używa się jako aromatyczą zieloną przyprawę, wysiewa się możliwie najwcześniej, w rzędy co 15 cm lub razem z nasionami innych roślin, np. marchwi, lub obsiewa się brzegi zagonu z gatunkami wolno rosnącymi, np. z ogórkami. Na obsianie 1 m kw. potrzeba 1,5-2 g nasion. Aby mieć koper przez całe lato, należy wysiewać go co 3 tygodnie. Na najwcześniejszy zbiór wiosenny sieje się go późną jesienią (koniec października, listopad), tak aby rośliny nie wykiełkowały przed zimą. U nas nie rozróżnia się jeszcze odmian kopru. Za granicą uprawiane są już odmiany, które różnią się między sobą przede wszystkim stopniem fryzowania liści i intensywnością aromatu.

Related Post

Nie lubimy owadów Jeśli mówimy o owadach, t trzeba wspomnieć także o tym, że ich nie lubimy. Samo słowo kojarzy nam się z czymś małym i nieprzyjemnym. Przyczyn jest wiele. Pierwszą jest oczywiście szkodliwość owadów. Gryzą nas, wysysają krew, powodują alergię i zostawiają żądła. Groźne są kleszcze, mrówki, a nawet muchy. Dlatego wolimy używać jak największej ilości...
Testowane na zwierzętach Środowisko naturalne to przede wszystkim istoty żywe czyli zwierzęta i rośliny. Dlatego też warto wiedzieć, iż są to bardzo istotne elementy naszego życia, bo przecież sami jesteśmy zależni od tego, co daje nam środowisko naturalne. Niestety zwierzęta czyli natura bywają często wykorzystywane do naszych celów. Niestety, bardzo często także cierpią...
Ogórek Ogórek zawiera około 95% wody i przez to jego wartość odżywcza jest stosunkowo niewielka. Ma on jednak duże znaczenie jako warzywo smaczne, atrakcyjne, jest chętnie spożywany. Ogórek jest bardzo wymagający zarówno co do gleby, jak i temperatury. Potrzebuje do wzrostu dużo ciepła, wilgotnego powietrza i dużej zawartości wody w glebie. Dlatego pod og...
Cechy charakterystyczne dla ryb. Ryby występują we wszystkich zbiornikach wodnych na ziemi, nie ma ich tylko w tych w których warunki im na to nie pozwalają. W wszystkich oceanach na ziemi znajdują się ryby. Najwięcej gatunków ryb przebywa w strefie otwartej toni wodnej, nieco mniej gatunków ryb na co dzień żyje w strefie dennej. Jedna z głównych cech charakterystycznych dla ryb j...
Tereny zielone w centrum Warszawy Park określa teren rekreacyjny, gdzie przeważa zieleń, oferujący obserwatorom możliwość zetknięcia się z wieloma gatunkami roślin. Szczególnie ważne stają się obszary zadrzewione. Park w centrum Warszawy jest zaliczany do ogrodów angielskich. Oznacza to, że flora, choć została zasadzona i rozplanowana przez człowieka, udaje dzikie lasy i puszcze. ...
Natura i dzieci Dzieci, które rodzą się obecnie często są zupełnie inne niż my w ich wieku. Większość małżeństw mieszka w mieście, w związku z tym środowisko naturalne jest często dzieciom po prostu nieznane. Okazuje się, że dzieci nie wiedzą, jak wygląda kura czy krowa. Nie mają kontaktu ze zwierzętami, co jednak nie jest dla nich korzystne. W końcu natura niesa...