Koper

18Świeży koperek jest cennym źródłem witamin A i C, których nie traci w gotowaniu. Zasolenie lub ususzenie umożliwia przechowanie koperku przez całą zimę. Całe rośliny kopru wraz z pędami kwiatowymi i niewykształconymi nasionami są przyprawą do kwaszonych ogórków. Koper jest rośliną jednoroczną, niewrażliwą na chłody. Ginie jednak podczas przymrozków. Przy wysokiej temperaturze i w czasie suszy szybko wypuszcza pędy kwiatowe. Największe plony uzyskuje się na glebie wilgotnej i zasobnej w azot. Koper uprawia się w dru- gim-trzecim roku po oborniku. Koper użytkowany do spożycia na zielono może być uprawiany w przedplonie lub poplonie, przeznaczony do kiszenia ogórków – w plonie głównym. Najczęściej stosuje się po 15-20 g saletrzaku, superfosfatu i 40-procentowej soli potasowej na m kw., aby jednak otrzymać obfity i dorodny plon, należy stosować nawożenie pogłówne. Koper, który używa się jako aromatyczą zieloną przyprawę, wysiewa się możliwie najwcześniej, w rzędy co 15 cm lub razem z nasionami innych roślin, np. marchwi, lub obsiewa się brzegi zagonu z gatunkami wolno rosnącymi, np. z ogórkami. Na obsianie 1 m kw. potrzeba 1,5-2 g nasion. Aby mieć koper przez całe lato, należy wysiewać go co 3 tygodnie. Na najwcześniejszy zbiór wiosenny sieje się go późną jesienią (koniec października, listopad), tak aby rośliny nie wykiełkowały przed zimą. U nas nie rozróżnia się jeszcze odmian kopru. Za granicą uprawiane są już odmiany, które różnią się między sobą przede wszystkim stopniem fryzowania liści i intensywnością aromatu.

Related Post

Pomidory Pomidory uprawia się z rozsady przygotowanej w inspekcie ciepłym lub skrzyneczce w mieszkaniu. Nasiona pomidorów wysiewa się w końcu marca - na początku kwietnia; z 0,6-0,8 g otrzymuje się około 120 roślin. Ponieważ niektóre choroby pomidora przenoszone są przez nasiona, należy je przed siewem zaprawić Zaprawą nasienną T. Gdy liścienie się rozchylą...
Odkryj piękno natury Natura jest prawdziwie piękna, w związku z tym warto wykorzystać ten fakt, żeby dostarczyć sobie niezapomnianych przeżyć estetycznych. Od dawna natura była tematem podejmowanym w poezji oraz w prozie. Natura była opiewana przez wielkich artystów w patetycznych wierszach i poematach. Dlatego też stanowiła niezwykle cenne źródło natchnienia. Dzisiaj...
Zwierzęta występujące w Świętokrzyskim Parku Narod... Symbolem Świętokrzyskiego parku narodowego jest jeleń. Park został utworzony w 1950 roku, jego powierzchnia zajmuje 5908 hektarów. Na terenie parku występują zwierzęta objęte ochroną gatunkową takie jak: popielica, gronostaj, orzesznica, łasica łaska, kuna domowa, oraz kilka gatunków nietoperzy. W całym parku żyje ponad 45 gatunków różnego typu ssa...
Uzywanie sekatora Do cięcia używamy sekatora i noża zwanego sierpakiem. Przy cięciu nożem rany zadawane drzewu mają gładką powierzchnię, a pędy nie ulegają w miejscu cięcia zmiażdżeniu, co się nieraz zdarza, gdy tniemy sekatorem. Wszystkie większe rany należy zasmarować maścią Funaben 3, Funaben 4 lub Santar. Dzięki dobremu cięciu pączek, na którym nam zwykle zależy...
Łowienie sandacza w nocy Sandacz to jedna z tych ryb, na którą chrapkę ma każdy wędkarz. Metod połowu tego drapieżnego gatunku jest wiele, większość z nich dotyczy jednak wędkowania dziennego. Niewielu wędkarzy sandacza próbuje wszak łowić w środku nocy mimo że to doby czas – sandacz to ten gatunek ryby, który jest aktywny przez cała dobę i żeruje również w nocy.Sandacza ...
Tygrysy- ile jeszcze przetrwają Tygrysy stanowią jedne z największych dzikich kotów. Zamieszkują tereny Azji w lasach tropikalnych oraz na terenach trawiastych, gdzie występują zarośla. Poluje nawet na duże okazy zwierząt, choć rzadko atakują nosorożce i słonie. Organizacje ekologiczne informują, że w przeciągu ostatnich 100 lat wymarło około 95% populacji tygrysów. Większość z ...