Flora na Mierzei Wiślanej.

Cały obszar Mierzei Wiślanej jest obszarem chronionym, znajduje się tu Park Krajobrazowy i wydzielone rezerwaty przyrody. Obszar mierzei jest miejscem przelotu ptaków wędrownych, tędy wiedzie szlak skandynawsko-iberyjski. Na całym obszarze Mierzei Wiślanej występuje aż dwieście czterdzieści gatunków ptaków w tym sto siedem gatunków to ptactwo gniazdujących na tym terenie. Nic dziwnego, że ptaki chcą zakładać gniazda na tym bogato przyrodniczo terenie. Mają tu bowiem wszelkie warunki ku temu by wychowywać swoje potomstwo. Korzystne dla ptaków jest występowanie wielu unikatowych na skalę europejską siedlisk przyrodniczych. Na terenie Rezerwatu Przyrody Kąty Rybackie znajdują się siedliska kormoranów. Swoje miejsca ma tu kormoran czarny, oraz czapla siwa. Natomiast Rezerwat Ornitologiczny „Mewia Łacha” jest rajem dla ptactwa błotnego. Występują tu rzadkie gatunki rybitw takie jak rybitwa czubata, rybitwa popielata, rybitwa białoczelna, a także rybitwa rzeczna. Rezerwat ten jest jedynym miejscem w Polsce gdzie gniazduje sieweczka morska, rybitwa popielata, oraz rybitwa czubata. Na terenie rezerwatu występuje też uroczy ptaszek biegus zmienny, łatwo go zauważyć ponieważ to najliczniejszy ptak z rzędu siewkowych. Pod konie lipca można zauważyć brodźca rdzawego, który może pojawiać się w mało licznych stadach. Na terenie Mierzei wiślanej występują tez bobry, który budują tam swoje żeremie. Licznie występującymi zwierzętami są dziki, które można spotkać nawet na terenach zamieszkałych przez ludzi.