Flora na Mierzei Wiślanej.

Cały obszar Mierzei Wiślanej jest obszarem chronionym, znajduje się tu Park Krajobrazowy i wydzielone rezerwaty przyrody. Obszar mierzei jest miejscem przelotu ptaków wędrownych, tędy wiedzie szlak skandynawsko-iberyjski. Na całym obszarze Mierzei Wiślanej występuje aż dwieście czterdzieści gatunków ptaków w tym sto siedem gatunków to ptactwo gniazdujących na tym terenie. Nic dziwnego, że ptaki chcą zakładać gniazda na tym bogato przyrodniczo terenie. Mają tu bowiem wszelkie warunki ku temu by wychowywać swoje potomstwo. Korzystne dla ptaków jest występowanie wielu unikatowych na skalę europejską siedlisk przyrodniczych. Na terenie Rezerwatu Przyrody Kąty Rybackie znajdują się siedliska kormoranów. Swoje miejsca ma tu kormoran czarny, oraz czapla siwa. Natomiast Rezerwat Ornitologiczny „Mewia Łacha” jest rajem dla ptactwa błotnego. Występują tu rzadkie gatunki rybitw takie jak rybitwa czubata, rybitwa popielata, rybitwa białoczelna, a także rybitwa rzeczna. Rezerwat ten jest jedynym miejscem w Polsce gdzie gniazduje sieweczka morska, rybitwa popielata, oraz rybitwa czubata. Na terenie rezerwatu występuje też uroczy ptaszek biegus zmienny, łatwo go zauważyć ponieważ to najliczniejszy ptak z rzędu siewkowych. Pod konie lipca można zauważyć brodźca rdzawego, który może pojawiać się w mało licznych stadach. Na terenie Mierzei wiślanej występują tez bobry, który budują tam swoje żeremie. Licznie występującymi zwierzętami są dziki, które można spotkać nawet na terenach zamieszkałych przez ludzi.

Related Post

Cechy charakterystyczne dla ryb. Ryby występują we wszystkich zbiornikach wodnych na ziemi, nie ma ich tylko w tych w których warunki im na to nie pozwalają. W wszystkich oceanach na ziemi znajdują się ryby. Najwięcej gatunków ryb przebywa w strefie otwartej toni wodnej, nieco mniej gatunków ryb na co dzień żyje w strefie dennej. Jedna z głównych cech charakterystycznych dla ryb j...
melony Ze sposobów uprawy melona na małej powierzchni możemy wybrać: na wałach i na kopczykach. Pierwszy sposób polega na wyznaczeniu zagonu szerokości 1 m, biegnącego ze wschodu na zachód, przekopaniu gleby z kompostem ptasim lub przegniłym obornikiem, nasypaniu 20-centymetrowej warstwy ziemi zmieszanej z kompostem, uformowaniu „zbocza" nachylonego w str...
Krzewy owocowe Drzewa i krzewy owocowe najlepiej jest sadzić w październiku, aby korzenie zaczęły rosnąć przed zimą. Jeśli jesień jest ciepła, to można sadzić jeszcze do grudnia, ale już z gorszym rezultatem. Sadzenie wiosenne powinno być ukończone w drugiej połowie kwietnia, gdy rośliny się jeszcze nie rozwijają. Miejsce pod drzewa i krzewy owocowe wyznaczamy zg...
Karczoch Karczoch jest rośliną wieloletnią, która na zimę traci tylko część nadziemną. Plonuje zadowalająco przez 3-4 lata. Wyglądem zewnętrznym przypomina oset, ale ma większe i bardziej ozdobne liście, może więc być jednocześnie rośliną dekoracyjną. W pierwszym roku po wysiewie wydaje rozetę dużych, często kolczastych liści, o grubych i szerokich ogonkach...
Natura na weekend Bez względu na to czy mieszkamy w małym czy w dużym mieście, zazwyczaj nie wybieramy się na wycieczki do lasu, do parku czy nad jezioro. Nasze życie zdominowane jest przez trudną pracę, przez którą, nie mamy ani pomysłu ani ochoty na nieco inny odpoczynek. Warto się jednak zmobilizować i wybrać się na wspaniałą wycieczkę poza miasto. Jeśli przez c...
Natura i dzieci Dzieci, które rodzą się obecnie często są zupełnie inne niż my w ich wieku. Większość małżeństw mieszka w mieście, w związku z tym środowisko naturalne jest często dzieciom po prostu nieznane. Okazuje się, że dzieci nie wiedzą, jak wygląda kura czy krowa. Nie mają kontaktu ze zwierzętami, co jednak nie jest dla nich korzystne. W końcu natura niesa...