Flora na Mierzei Wiślanej.

Mierzeja Wiślana jest niezwykłym miejscem utworzonym przez lata działania warunków naturalnych. Mierzeję Wiślaną tworzyły morskie fale i bałtycki wiatr. Mierzeja Wiślana jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo. Na jej terenie utworzono Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej a na jego terenie rezerwaty: Buki Mierzei Wiślanej, Mikołajkowe Wydmy, Kąty Rybackie, Mewia Łacha. Flora na Mierzei Wiślanej posiada unikatowy w skali światowej charakter. Odznacza się ona naturalnością, oraz dużą ilością gatunków rodzimych. Występują gatunki bardzo rzadkie i gatunki chronione. Najcenniejsze gatunki występujące na mierzei to zimoziół północny, turówka wonna, gnidosz błotny, czworolist pospolity. Występuje tu także jedyne w regionie stanowisko sałaty tatarskiej. W większej ilości można spotkać stanowiska lnicy wonnej, jest to gatunek endemiczny dla Bałtyku południowo-wschodniego. W bogatej populacji występują rośliny torfowiskowe. Na pewno bardzo dużym walorem przyrodniczym całego tego obszaru jest duża lesistość. Cała Mierzeja zbudowana jest pasmowo, od strony Bałtyku znajdują się przepiękne szerokie i piaszczyste plaże. Za strefą plaży znajdują się przepiękne chronione wydmy białe, szare, oraz przednie. W środku mierzei znajdują się lasy mieszane, od strony morza lasy są iglaste i stopniowo przekształcają się w lasy mieszane. Od strony Zalewu Wiślanego występuje roślinność przypominająca roślinność nad jeziorną. Występują tam wysokie trawy i szuwary. Piękno przyrody zachwyca każdą osobę która zawita na te tereny.

Related Post

Pieczarka Pieczarka należy do grzybów naziemnych, tzn. tworzących owocniki na powierzchni ziemi. Aby owocniki mogły powstać, konieczna jest grzybnia - twór składający się z cienkich, białych nitek, tzw. strzępek, znajdujący się w podłożu. Owocnik pieczarki składa się z kapelusza i trzonka. Barwa kapelusza może być od białej do brunatnej, kształt - od płaskie...
Kameleon i wszystkie jego kolory Na niewielkiej wyspie zwanej Madagaskarem, blisko Afryki, żyją gady o niezwykłych, znanych na całym świecie umiejętnościach- kameleony. O skórze zmieniającej kolor pisał już Arystoteles. Najpopularniejsza teoria mówi, że kameleon upodabnia się do tego, co dotyka. Oczywiste jest, że ta możliwość zapewnia kamuflaż, ponieważ gad faktycznie przybiera ...
Oberżyna Oberżynę uprawia się z rozsady. Wymaga ona gleb średnio zwięzłych, zasobnych w próchnicę i dobrze nagrzewających się. Uprawia się ją w pierwszym roku po oborniku, najlepiej po grochu, fasoli, ogórkach lub cebuli. Obornika daje się pod uprawę tej rośliny więcej, i to dobrze rozłożonego, przekopując go na jesieni. Nawożenie mineralne stosuje się na 1...
Uprawa boczniaka Jeżeli temperatura otoczenia wynosi 18-20°C, proces przerastania będzie trwał 2-3 tygodnie i zależeć będzie od temperatury otoczenia oraz ilości użytej grzybni w stosunku do masy podłoża. W niższej temperaturze proces ten przebiega nieco wolniej, lecz równie dobrze, natomiast nie wolno dopuścić, aby temperatura podłoża przekroczyła 30°C, gdyż w tyc...
Uzywanie sekatora Do cięcia używamy sekatora i noża zwanego sierpakiem. Przy cięciu nożem rany zadawane drzewu mają gładką powierzchnię, a pędy nie ulegają w miejscu cięcia zmiażdżeniu, co się nieraz zdarza, gdy tniemy sekatorem. Wszystkie większe rany należy zasmarować maścią Funaben 3, Funaben 4 lub Santar. Dzięki dobremu cięciu pączek, na którym nam zwykle zależy...
Gospodarze w Królewskich Łazienkach Park Łazienkowski w Warszawie jest najbardziej znanym parkiem w stolicy. Niektórzy uznają go za jeden z najpiękniejszych parków w Europie, co przyciąga do niego wielu turystów nawet spoza Polski. Liczne gatunki roślin są szerzej znane. Jest to w końcu park, a odwiedza się je ze względu na bujną roślinność i bogate ich odmiany skupione w jednym pun...