Flora na Mierzei Wiślanej.

Mierzeja Wiślana jest niezwykłym miejscem utworzonym przez lata działania warunków naturalnych. Mierzeję Wiślaną tworzyły morskie fale i bałtycki wiatr. Mierzeja Wiślana jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo. Na jej terenie utworzono Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej a na jego terenie rezerwaty: Buki Mierzei Wiślanej, Mikołajkowe Wydmy, Kąty Rybackie, Mewia Łacha. Flora na Mierzei Wiślanej posiada unikatowy w skali światowej charakter. Odznacza się ona naturalnością, oraz dużą ilością gatunków rodzimych. Występują gatunki bardzo rzadkie i gatunki chronione. Najcenniejsze gatunki występujące na mierzei to zimoziół północny, turówka wonna, gnidosz błotny, czworolist pospolity. Występuje tu także jedyne w regionie stanowisko sałaty tatarskiej. W większej ilości można spotkać stanowiska lnicy wonnej, jest to gatunek endemiczny dla Bałtyku południowo-wschodniego. W bogatej populacji występują rośliny torfowiskowe. Na pewno bardzo dużym walorem przyrodniczym całego tego obszaru jest duża lesistość. Cała Mierzeja zbudowana jest pasmowo, od strony Bałtyku znajdują się przepiękne szerokie i piaszczyste plaże. Za strefą plaży znajdują się przepiękne chronione wydmy białe, szare, oraz przednie. W środku mierzei znajdują się lasy mieszane, od strony morza lasy są iglaste i stopniowo przekształcają się w lasy mieszane. Od strony Zalewu Wiślanego występuje roślinność przypominająca roślinność nad jeziorną. Występują tam wysokie trawy i szuwary. Piękno przyrody zachwyca każdą osobę która zawita na te tereny.