Fasola

31Fasola jest rośliną roczną uprawianą na suche nasienie i dla niedojrzałych strąków. Jest to roślina ciepłolubna (do dobrego wzrostu powinna mieć temperaturę 16-21°C). Strąki fasoli szparagowej mają dużą wartość odżywczą, zawierają: białko w granicach 1,8-2,8%, witaminy C, B„ B2, PP oraz sole wapnia, fosforu i żelaza. Odmiany żółtostrąkowe są delikatniejsze w smaku i zasobniejsze w witaminy z grupy B, natomiast zielonostrąkowe zawierają więcej karoten i witaminy C. Fasola udaje się najlepiej na glebach ciepłych, próchnicznych, lżejszych, umiarkowanie wilgotnych! Okres od siewu do zbiorów strąków odmian wczesnych wynosi 60-70 dni, odmian późnych, tycznych 120-130 dni. Fasolę ze względu na jej cechy użytkowe dzielimy na szparagową i fasolę na „suche ziarno”. Ze względu na wysokość roślin dzielimy ją na fasolę karłową i tyczną, która może być zielono- lub żółtostrąkowa. Fasolę szparagową uprawia się w 1-2 roku po oborniku, fasolę na suche nasienie w 2-3 roku po oborniku. Na wzrost roślin korzystnie wpływa przedsiewne nawożenie saletrzakiem w ilości 10-15 g/m kw.; zaleca się również 30-40 g superfosfatu i tyleż samo siarczanu potasu na 1 m kw.. Do nawożenia przed siewem stosuje się również wieloskładnikowe nawozy ogrodnicze, jak Azofoska, w dawce 20-40 g na 1 m kw., lub Mikro czy MIS-3, w ilości 30-60 g/m kw.. Glebę zakwaszoną należy przed siewem fasoli doprowadzić do właściwego odczynu, stosując pod przedplon nawozy wapniowe w dawce od 1 do 1,5 kg na 10 m kw.. Fasolę wysiewa się do gruntu po minięciu wiosennych chłodów, tj. między 10 i 15 maja. Fasolę szparagową można siać w odstępach 10-14-dniowych do pierwszych dni lipca. Zróżnicowane terminy pozwalają na przedłużenie okresu zbioru strąków. Najlepiej gdy następny termin siewu nasion przypada po ukazaniu się wschodów z terminu wcześniejszego. Fasola może być również uprawiana jako poplon na zbiór jesienny. Fasolę na suche nasienie sieje się jednorazowo.

Related Post

Szkodniki fasoli Strąkowiec fasolowy i strąkowiec bobowy są równie niebezpiecznymi szkodnikami fasoli i bobu. W każdym ich nasieniu może żerować nawet kilka larw. Ponadto strąkowiec fasolowy przenosi się z nasienia do nasienia w czasie ich przechowywania. Zwalczanie jest również utrudnione przy uprawie na zielony strąk. Pachówka strąkóweczka - samica tego malutkieg...
Środowisko na talerzu Środowisko naturalne możemy podziwiać nie tylko za oknem, ale także na naszym talerzu. Zgodnie z regułą, która mówi, że jesteś tym, co jesz, lepiej uważać na wszystkie produkty, jakie spożywamy, ponieważ może mieć to dla nas poważne konsekwencje. Dlatego lepiej zastanowić się nad tym, w jaki sposób natura może się pojawić na naszym talerzu i w nas...
Kukurydza cukrowa Częścią jadalną kukurydzy są niedojrzałe nasiona, w tak zwanej fazie dojrzałości mlecznej, zawierające stosunkowo wysoki procent cukru i skrobi oraz prawie wszystkie podstawowe witaminy. Kukurydza jest rośliną mało wrażliwą na przedplon, wymaga jednak gleb zasobnych w składniki pokarmowe i wodę. Gleby zbyt mokre, zbyt zwięzłe, trudno nagrzewające s...
Cechy charakterystyczne dla ryb. Ryby występują we wszystkich zbiornikach wodnych na ziemi, nie ma ich tylko w tych w których warunki im na to nie pozwalają. W wszystkich oceanach na ziemi znajdują się ryby. Najwięcej gatunków ryb przebywa w strefie otwartej toni wodnej, nieco mniej gatunków ryb na co dzień żyje w strefie dennej. Jedna z głównych cech charakterystycznych dla ryb j...
Szczaw Liście szczawiu zawierają dużo witaminy C i A oraz żelaza. Ze względu na zawartość szczawianów nie jest zalecany do spożycia w większych ilościach. Szczaw wschodzi wcześnie na wiosnę i można go pędzić w inspekcie na zbiór w zimie i wczesną wiosną. Na jednym miejscu można go pozostawić przez 3-4 lata. Zimuje dobrze pod przykrywą śnieżną i odrasta wc...
Muchołówka jako najbardziej niezwykła roślina Rośliny pobierają związki mineralne oraz potrzebne substancję z gleby, skąd również czerpią wodę. Umożliwiają one im odpowiedni rozwój. Muchołówka, roślina z rodziny rosiczkowatych, to rodzaj rośliny, która niektóre związki mineralne musi dostarczać sobie w inny sposób, niż robią to inne rośliny. Z powodu niskiej zawartości azotu w glebie, rośliny...