Endywia

32Endywia ma małe wymagania klimatyczne, dobrze znosi chłody i lekkie przymrozki. Optymalna temperatura jej wzrostu wynosi 12°C. Wykazuje dużą wrażliwość na długotrwałą suszę i upały, łatwo wybija wówczas w pędy kwiatostanowe. Najlepiej rośnie na glebie niezbyt ciężkiej, o dużej zawartości próchnicy. Gleba nie powinna być podmokła ani zakwaszona. Endywię można uprawiać jako poplon po warzywach wczesnych. Stosuje się następujące nawożenia mineralne na 1 m kw.: 20 g saletry amonowej lub saletrzaku, 20 g superfosfatu 18-procentowego, 30 g soli potasowej 40-procentowej. Przede wszystkim dobrze jest zasilić saletrą amonową. Endywię można siać bezpośrednio na miejsce stałe, do gruntu, w rzędy oddalone co 30 cm – od połowy czerwca do lipca, częściej jednak sadzi się rośliny z wcześniej przygotowanej rozsady. W tym celu nasiona wysiewa się na rozsadniku od końca maja do połowy czerwca. W 4-5 tygodni po wysiewie, gdy rośliny mają 4-6 liści, przystępujemy do sadzenia rozsady na zagonie. Endywię sadzi się w rozstawie 30 x 40 cm. W trakcie sadzenia glebę wokół rośliny należy dobrze obcisnąć, następnie podlać. Endywię posianą bezpośrednio do gruntu trzeba przerwać, pozostawiając rośliny w odległości 30 cm jedna od drugiej. Bielenie endywii przeprowadza się na 2-3 tygodnie przed zbiorem, w miarę dorastania roślin. Po wybraniu w pełni wyrośniętych roślin  rozety ich liści podnosi się ku górze, zbierając je w pęczek.

Related Post

Zwierzęta i rośliny w Kaszubskim Parku Krajobrazow... Kaszubski park Krajobrazowy powstał w 1983 roku. Powierzchnia parku zajmuje 33 202 hektary. Ponad połowę powierzchni kaszubskiego parku narodowego zajmują użytki rolne, lasy zajmują ponad jedenaście hektarów, natomiast wody ponad trzy hektary. Teren parku obejmuje trzy powiaty: kościerski, kartuski i wejherowski. Roślinność w Kaszubskim Parku jest ...
Utrapienie z tymi komarami Późną wiosną i przez całe lato ludzie walczą z niedużym, ale groźnym przeciwnikiem, jakim jest komar. Komary mogą popsuć nawet najmilej zapowiadający się urlop. W Polsce pospolitym gatunkiem jest widliszek plamistoskrzydły. Nazwa jego pochodzi od plam, jakie ma na skrzydłach, których jednak nigdy nie zauważamy, próbując jak najszybciej zlikwidować...
Odkryj piękno natury Natura jest prawdziwie piękna, w związku z tym warto wykorzystać ten fakt, żeby dostarczyć sobie niezapomnianych przeżyć estetycznych. Od dawna natura była tematem podejmowanym w poezji oraz w prozie. Natura była opiewana przez wielkich artystów w patetycznych wierszach i poematach. Dlatego też stanowiła niezwykle cenne źródło natchnienia. Dzisiaj...
Walka o środowisko Środowisko naturalne często bywa przedmiotem gorących sporów. Ostatnio mieliśmy do czynienia z walką o Dolinę Rospudy. Była to niezwykle trudna sytuacja, w której ktoś musiał ucierpieć, albo natura albo człowiek. Niestety ten problem pokazał, jak bardzo jeszcze mamy problem z naszą mentalnością i jak bardzo nie doceniamy natury i tego, co z niej c...
Rozmnażanie Większość roślin sadowniczych rozmnaża się wegetatywnie - przez odłączenie bądź przeniesienie na podkładkę wegetatywnych organów rośliny matecznej. Wyjątek stanowią poziomki i orzech włoski, które rozmnaża się dotychczas najczęściej z nasion. Z nasion nie można rozmnażać szlachetnych drzew owocowych i roślin jagodowych, ponieważ z nasion wyrosną na...
Środowisko na lekcjach Środowisko jako przedmiot szkolny pojawia się już na pierwszym etapie kształcenia. Nie jest to jeszcze przedmiot nazwany, ale pojawiają się już istotne elementy, zarysy, dzięki którym już nasze maluchy są w stanie zaznajomić się z problematyką tego przedmiotu. Im starsze dziecko, tym bardziej rozbudowany staje się ten przedmiot. W początkowym okre...