Endywia

32Endywia ma małe wymagania klimatyczne, dobrze znosi chłody i lekkie przymrozki. Optymalna temperatura jej wzrostu wynosi 12°C. Wykazuje dużą wrażliwość na długotrwałą suszę i upały, łatwo wybija wówczas w pędy kwiatostanowe. Najlepiej rośnie na glebie niezbyt ciężkiej, o dużej zawartości próchnicy. Gleba nie powinna być podmokła ani zakwaszona. Endywię można uprawiać jako poplon po warzywach wczesnych. Stosuje się następujące nawożenia mineralne na 1 m kw.: 20 g saletry amonowej lub saletrzaku, 20 g superfosfatu 18-procentowego, 30 g soli potasowej 40-procentowej. Przede wszystkim dobrze jest zasilić saletrą amonową. Endywię można siać bezpośrednio na miejsce stałe, do gruntu, w rzędy oddalone co 30 cm – od połowy czerwca do lipca, częściej jednak sadzi się rośliny z wcześniej przygotowanej rozsady. W tym celu nasiona wysiewa się na rozsadniku od końca maja do połowy czerwca. W 4-5 tygodni po wysiewie, gdy rośliny mają 4-6 liści, przystępujemy do sadzenia rozsady na zagonie. Endywię sadzi się w rozstawie 30 x 40 cm. W trakcie sadzenia glebę wokół rośliny należy dobrze obcisnąć, następnie podlać. Endywię posianą bezpośrednio do gruntu trzeba przerwać, pozostawiając rośliny w odległości 30 cm jedna od drugiej. Bielenie endywii przeprowadza się na 2-3 tygodnie przed zbiorem, w miarę dorastania roślin. Po wybraniu w pełni wyrośniętych roślin  rozety ich liści podnosi się ku górze, zbierając je w pęczek.