Drzewa karłowe

23W przypadku sadzenia drzewek karłowych na podkładce M9, która się łatwo wyłamuje lub przewraca razem z korzeniami, przywiązujemy je do palików. Również wymagają wzmocnienia drzewka pienne i agresty oraz porzeczki szczepione na złotej porzeczce. Wzmacniający palik musi mieć co najmniej 5 cm grubości i taką długość, aby – po zagłębieniu w ziemię na 40-50 cm – jego wierzchołek znajdował się poniżej pierwszych rozgałęzień korony. Palik wbija się przed posadzeniem drzewka, od strony zachodniej, w odległości około 10 cm od miejsca, gdzie ma się znajdować pień. Przy sadzeniu drzewek i krzewów owocowych nie skracamy korzeni, a jedynie obcinamy nadłamane lub uszkodzone. Jeżeli jakiś korzeń nie mieści się w wykopanym dołku trzeba w tym miejscu poszerzyć dołek tak, ażeby korzeń nie zawijał się. Drzewka owocowe powinny być sadzone o 5-10 cm głębiej, niż rosły w szkółce. Jedynie drzewka na podkładkach wegetatywnych nie powinny być sadzone zbyt głęboko, ażeby część szlachetna nie wypuściła korzeni i nie „usamodzielniła się”, tracąc wpływ skarlającej podkładki. W tym przypadku miejsce okulizacji na drzewku powinno się znaleźć nad powierzchnią ziemi. W sadzeniu powinny uczestniczyć dwie osoby. Jedna trzyma drzewko w odpowiedniej pozycji i dba o równomierne rozmieszczenie korzeni, w trakcie zasypywania dołka potrząsa lekko drzewkiem w celu lepszego wypełnienia glebą wolnych przestrzeni pomiędzy korzeniami, a następnie udeptuje nasypywaną glebą.