Cechy charakterystyczne dla ryb.

Ryby występują we wszystkich zbiornikach wodnych na ziemi, nie ma ich tylko w tych w których warunki im na to nie pozwalają. W wszystkich oceanach na ziemi znajdują się ryby. Najwięcej gatunków ryb przebywa w strefie otwartej toni wodnej, nieco mniej gatunków ryb na co dzień żyje w strefie dennej. Jedna z głównych cech charakterystycznych dla ryb jest ich opływowy kształt ciała. Opływowy kształt ciała pozwala na łatwe pokonywanie oporu wody podczas ich przemieszczania się w zbiornikach wodnych. Ryby posiadają najczęściej kształt wrzecionowaty, najwięcej ryb posiada właśnie ten kształt ciała. Kolejną cechą charakterystyczną dla ryb jest to, że nie posiadają one szyi. W przypadku ryb tułów łączy się bezpośrednio z głową. Z wyjątkiem kręgoustych ryby posiadają otwór gębowy zaopatrzony w szczęki. Ryby nie posiadają kończyn ich kończyny to płetwy. Ryby posiadają pletwy brzuszne, oraz płetwy piersiowe. Prawie wszystkie gatunki ryb posiadają ciało pokryte łuskami. U nielicznych gatunków u których skóra jest naga występują duże ilości gruczołów śluzowych na ciele. Pęcherz pławny posiada wiele gatunków ryb. Pęcherz pławny pełni w przypadku ryb rolę narządu hydrostatycznego, oraz w przypadku ryb dwudysznych, narządu oddechowego. Większość ryb oddycha poprzez swoje skrzela tylko niektóre gatunki ryb posiadające uchyłek jelita mogą oddychać powietrzem atmosferycznym. Jak wiadomo ryby posiadają zamknięty układ krążenia. Kolejna cecha charakterystyczna dla ryb to ich zmiennocieplność i w większości jajorodność.